قراردادهای شرکت گل پونه

شرکت گل‌پونه مهر نقش جهان افتخار همکاری با بیش از 100 سازمان در استان اصفهان و دیگر استان‌ها را دارد. از جمله قراردادها و اجرای کارهای در دست اقدام و به اتمام رسیده این شرکت عبارت است از:

 • قرارداد نگهداری، حفاظت و کاشت فضای سبز با شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان
 • قرارداد مدیریت، حفظ، نگهداری و حراست از محدوده پارک سعدی و بلوار با سازمان شهرداری اصفهان
 • قرارداد مدیریت، حفظ، نگهداری و حراست از محدوده پارک قلمستان با سازمان شهرداری اصفهان
 • قرارداد مورت زنی و هرس پرچین در سطح شهر هرند با سازمان شهرداری هرند
 • قرارداد علف زنی و کنده کنی در سطح شهر بهارستان با سازمان شهرداری بهارستان
 • قرارداد سم پاشی با دستگاه توربولایزر با سازمان شهرداری خمینی‌شهر
 • قرارداد شاخه‌بری در محدوده برق فشار ضعیف با شرکت توزیع برق اصفهان
 • قرارداد عملیات کندکوب و کوددهی و حفر چالکود در سطح منطقه 4 با سازمان شهرداری منطقه 4
 • قرارداد عملیات لایروبی در سطح منطقه 4 با سازمان شهرداری منطقه 4
 • قرارداد هرس پرچین و مورت فضای سبز شهرداری منطقه 2 در سال 1386
 • قرارداد علف‌زنی و لایروبی در سطح منطقه 2 در سال 1386
 • قرارداد چمن‌زنی در سطح منطقه 2 در سال 1386
 • قرارداد علف‌زنی در سطح منطقه 7 سال در 1386
 • قرارداد نگهداری فضای سبز رفیوژهای خیابان ادیب و …. در سال 1386
 • قرارداد کاشت درخت و درختچه در منطقه 7 در سال 1386
 • قرارداد نگهداری فضای سبز رفیوژهای خیابان ادیب و …. در سال 1387
 • قرارداد مورت‌زنی در سطح منطقه 11 در سال 1387
 • قرارداد علف‌زنی در سطح منطقه 11 در سال 1387
 • قرارداد نگهداری فضای سبز اتوبان فرودگاه و پل شهید طیاره در سال 1387
 • قرارداد عملیات هرس پرچین در سطح منطقه 4 در سال 1387
 • قرارداد نگهداری فضای سبز آتشگاه، کهندژ و … در سال 1387
 • قرارداد اجراو توسعه فضای سبزشهرداری منطقه 4 در سال 1387
 • قرارداد نگهداری فضای سبز باغ قوشخانه، زینبیه و … در سال 1388
 • قرارداد نگهداری فضای سبز مجموعه امیرکبیر، جی و … در سال 1389
 • قرارداد لایروبی و پاکسازی رفیوژهای سطح منطقه 4 در سال 1389
 • قرارداد عملیات حفر و پر کردن چالگود منطقه 9 در سال 1389
 • قرارداد انجام شاخه‌بری در محدوده امور برق شمال شرق در سال 1389
 • قرارداد حفر گود درخت و انتقال ضایعات منطقه 4 در سال 1389
 • قرارداد کندوکوب و کوددهی و حفر چالگود منطقه 4 در سال 1389
 • قرارداد نگهداری فضای سز مجموعه امیرکبیر و …. در سال 1390
 • قرارداد کاشت درخت و درختچه در منطقه 11 در سال 1386
 • قرارداد هوادهی سطوح چمن در سطح منطقه 13 در سال 1390
 • قرارداد سم‌پاشی با دستگاه توربولاینر شهرداری خمینی‌شهر در سال 1390
 • قرارداد سم‌پاشی با دستگاه توربولاینر مرحله دوم در سال 1390
 • قرارداد چمن‌زنی، علف‌زنی و مورت‌زنی منطقه 11 در سال 1391
 • قرارداد نگهداری فضای سبز امیرکبیر در سال 1391
 • قرارداد نگهداری فضای سبز شهرداری منطقه 11 در سال 1392
 • قرارداد سم‌پاشی علیه آفات شهرداری خمینی‌شهر در سال 1392
 • قرارداد نگهداری فضای سبز شهرداری منطقه 11 در سال 1393
 • قرارداد نگهداری فضای سبز عرصه باغ غدیر و حاشیه در سال 1394
 • قرارداد ساماندهی فضای سبز مادی نیاصرم و باغ غدیر در سال 1394
 • قرارداد تعویض چمن باغ غدیر و پارک پلی اکریل در سال 1394
 • قرارداد حذف کنده درختان سطح منطقه 4 در سال 1394
 • قرارداد درختشویی درختان شهرداری منطقه 8 در سال 1395
 • قرارداد کاشت درخت منطقه 12 در سال 1395
 • قرارداد هرس پرچین‌های عرصه قدس و کوثر منطقه 12 در سال 1395
 • قرارداد ساماندهی پارک قدس منطقه 12 در سال 1395
 • قرارداد نگهداری فضای سبز منطقه 4 عرصه جنگل‌های شرق در سال 1395
 • قرارداد هرس و پرچین شهرداری منطقه 12 در سال 1396
 • قرارداد انجام خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال 1396

و بسیاری قراردادهای دیگر با سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر…

اشتراک گذاری
×

گلپونه مهر نقش جهانy WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟