رادیو گلپونه

سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه آپارتمانی دیگه که بسیار مورد استفاده قرار میگیره رو برای شما بگیم اسم این گیاه سانسوریا است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید

خب بریم و براتون درباره روش نگهداریش خیلی مختصر صحبت کنیم
🍃 خلاقیت و کیفیت در کار دو اصل مهم شرکت گلپونه نقش جهان است🍃

🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂

 

 

 


سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه آپارتمانی دیگه که بسیار مورد استفاده قرار میگیره رو برای شما بگیم اسم این گیاه آلوئورا است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید
خب بریم و براتون درباره روش نگهداریش خیلی مختصر صحبت کنیم

🍃 خلاقیت و کیفیت در کار دو اصل مهم شرکت گلپونه نقش جهان است🍃

 


 

سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم

اسم این گیاه افوربیا است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید.
خب بریم و براتون درباره روش نگهداریش خیلی مختصر صحبت کنیم

 


🍃سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم
🍃اسم این گیاه پاپیتال است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید ما سعی کردیم توی پادکست به صورت خلاصه ولی کامل همه چی رو توضیح بدیم امیدوریم که مفید واقع بشه و دوست داشته باشید

 


🍃سلام گلپونه ای های عزیز به #رادیو_گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم
🍃اسم این گیاه #پیچک_استرالیایی است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید ما سعی کردیم توی پادکست به صورت خلاصه ولی کامل همه چی رو توضیح بدیم امیدوریم که مفید واقع بشه و دوست داشته باشید

 


🍃سلام گلپونه ای های عزیز به #رادیو_گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم
🍃اسم این گیاه #تاج خروسی است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید ما سعی کردیم توی پادکست به صورت خلاصه ولی کامل همه چی رو توضیح بدیم امیدوریم که مفید واقع بشه و دوست داشته باشید

 


🍃سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم
🍃اسم این گیاه آگلونما نقره ای است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید ما سعی کردیم توی پادکست به صورت خلاصه ولی کامل همه چی رو توضیح بدیم امیدوریم که مفید واقع بشه و دوست داشته باشید


🍃سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم
🍃اسم این #کاکتوس_هنگینگ است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید ما سعی کردیم توی پادکست به صورت خلاصه ولی کامل همه چی رو توضیح بدیم امیدوریم که مفید واقع بشه و دوست داشته باشید

اگر این پادکست رو دوست داشتید قلب سفید ما رو قرمز کنید و به دوستانتون هم معرفیمون کنید

🍃 خلاقیت و کیفیت در کار دو اصل مهم شرکت گلپونه نقش جهان است🍃


🍃سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم
🍃اسم این گیاه، #گیاه_پرسیاوشان است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید ما سعی کردیم توی پادکست به صورت خلاصه ولی کامل همه چی رو توضیح بدیم امیدوریم که مفید واقع بشه و دوست داشته باشید

اگر این پادکست رو دوست داشتید قلب سفید ما رو قرمز کنید و به دوستانتون هم معرفیمون کنید


🍃سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم
🍃اسم این گیاه، #بگونیا_رکس است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید ما سعی کردیم توی پادکست به صورت خلاصه ولی کامل همه چی رو توضیح بدیم امیدوریم که مفید واقع بشه و دوست داشته باشید

اگر این پادکست رو دوست داشتید قلب سفید ما رو قرمز کنید و به دوستانتون هم معرفیمون کنید


سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم
🍃اسم این گیاه، #آرالیا_دروغین است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید ما سعی کردیم توی پادکست به صورت خلاصه ولی کامل همه چی رو توضیح بدیم امیدوریم که مفید واقع بشه و دوست داشته باشید

اگر این پادکست رو دوست داشتید قلب سفید ما رو قرمز کنید و به دوستانتون هم معرفیمون کنید


سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم
🍃اسم این گیاه، #گل_استکانی است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید ما سعی کردیم توی پادکست به صورت خلاصه ولی کامل همه چی رو توضیح بدیم امیدوریم که مفید واقع بشه و دوست داشته باشید

اگر این پادکست رو دوست داشتید قلب سفید ما رو قرمز کنید و به دوستانتون هم معرفیمون کنید


سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم
🍃اسم این گیاه #کالاتیا_اوربیفولیا است. عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید ما سعی کردیم توی پادکست به صورت خلاصه ولی کامل همه چی رو توضیح بدیم امیدوریم که مفید واقع بشه و دوست داشته باشید

اگر این پادکست رو دوست داشتید قلب سفید ما رو قرمز کنید و به دوستانتون هم معرفیمون کنید


سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم
🍃اسم این گیاه، #فیکوس_الاستیکا است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید ما سعی کردیم توی پادکست به صورت خلاصه ولی کامل همه چی رو توضیح بدیم امیدوریم که مفید واقع بشه و دوست داشته باشید

اگر این پادکست رو دوست داشتید قلب سفید ما رو قرمز کنید و به دوستانتون هم معرفیمون کنید


سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم
🍃اسم این گیاه #سینره است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید ما سعی کردیم توی پادکست به صورت خلاصه ولی کامل همه چی رو توضیح بدیم امیدوریم که مفید واقع بشه و دوست داشته باشید

اگر این پادکست رو دوست داشتید قلب سفید ما رو قرمز کنید و به دوستانتون هم معرفیمون کنید


سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم
🍃اسم این گیاه #ساکولنت‌ها است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید ما سعی کردیم توی پادکست به صورت خلاصه ولی کامل همه چی رو توضیح بدیم امیدوریم که مفید واقع بشه و دوست داشته باشید

اگر این پادکست رو دوست داشتید قلب سفید ما رو قرمز کنید و به دوستانتون هم معرفیمون کنید

🍃 خلاقیت و کیفیت در کار دو اصل مهم شرکت گلپونه نقش جهان است


سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم
🍃اسم این گیاه #سرخ_بر یا #زاج_آمریکایی است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید ما سعی کردیم توی پادکست به صورت خلاصه ولی کامل همه چی رو توضیح بدیم امیدوریم که مفید واقع بشه و دوست داشته باشید

اگر این پادکست رو دوست داشتید قلب سفید ما رو قرمز کنید و به دوستانتون هم معرفیمون کنید


سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم
🍃اسم این گیاه #دیفن_باخیا است . عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید ما سعی کردیم توی پادکست به صورت خلاصه ولی کامل همه چی رو توضیح بدیم امیدوریم که مفید واقع بشه و دوست داشته باشید

اگر این پادکست رو دوست داشتید قلب سفید ما رو قرمز کنید و به دوستانتون هم معرفیمون کنید


سلام گلپونه ای های عزیز به رادیو گلپونه خوش آمدید طبق قرارمون اومدیم که نحوه نگهداری از یک گیاه دیگه رو برای شما بگیم
🍃اسم این گیاه #دراسنا است. عکسش رو براتون گذاشتیم که اگر اسمش رو نمیدونید ولی عکسش رو میشناسید به راحتی اونو به یاد بیارید ما سعی کردیم توی پادکست به صورت خلاصه ولی کامل همه چی رو توضیح بدیم امیدوریم که مفید واقع بشه و دوست داشته باشید

اگر این پادکست رو دوست داشتید قلب سفید ما رو قرمز کنید و به دوستانتون هم معرفیمون کنید


.

اشتراک گذاری
×

گلپونه مهر نقش جهانy WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟