عملیات علفزنی

عملیات علفزنی

 

?پروژه نگهداری فضای سبز
?عملیات علفزنی عرصه مشتاق
?علفزنی توسط دستگاه های مخصوص به صورت دستی و ماشینی صورت میگیرد ماشین علفززنی یکی از ابزارهای باغبانی محسوب می‌شود که برای از بین بردن علوفه ساخته شده است.