عملیات بازسازی خیابان ولیعصر

عملیات بازسازی خیابان ولیعصر

 

 

این پروژه مربوط بازسازی خیابان ولیعصر می باشد
تعداد نفراتی که توی این بخش کمکمون دادند 15 نفر بوند و وسعت کار 4000 متر بود

راستی ما میتونیم برای فضای سبز و باغچه شما هم ایده های خوبی داشته باشیم ??