جزوه نهائی فضای سبز شهری منطقه 3 دی ماه 92

جزوه نهائی فضای سبز شهری منطقه 3 دی ماه 92

تعريف فضای سبز:

طراحی و اجرا کاشت و نگهداری گياهان با استفاده از گل ها وگياهان (فصلی ، گياهان پيازی ، بوته ها ، درختچه ها ، درختان ،و ……) را در يک محيط و آبياری و نگهداری آنها درشهر را فضای سبز می نامند .

تعريف فضای سبزاز ديدگاه محيط زيست: فضاي سبز شهري، بخش جاندار ساختار آالبدي شهر را تشكيل مي دهد.

انواع فضاي سبز شهري از نظر موقعيت: ١- فضاهاي سبز برون شهري ٢- فضاهاي سبز درون شهري.

نقش فضاهاي سبز برون شهري: مهارآننده رشد بي رويه شهر – تاثيرات اآولوژيك – زيست محيطي را دارند

انواع فضاهاي سبز برون شهري: آمربندي هاي سبز ،پارك هاي ملي، پارك هاي جنگلي ، پارك هاي گياه شناسي

اشتراک گذاری
×

گلپونه مهر نقش جهانy WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟